Thẻ: Quế Ngọc Hải có thể tập luyện cùng đồng đội vào tối 10-10