Thẻ: Niềm vui chiến thắng của Nhật Bản. Ảnh: Mainichi