Thẻ: nhưng không thể giúp Việt Nam tránh trận thua trên đất Oman. Ảnh: AFC