Thẻ: HLV Fabio Lopez đã nhận đủ tiền bồi thường từ Thanh Hóa