Thẻ: Đoàn Minh Xương

Hủy giải là đúng

Hủy giải là đúng

Việc VFF, công ty VPF cùng đại diện các đội đi đến thống nhất là hủy mùa giải 2021 rõ ...